THỰC ĐƠN CƠM DĨA

- Cơm trắng:                      20.000đ/dĩa

- Cơm chiên tỏi:                25.000đ/dĩa

- Cơm trứng chiên:            30.000đ/dĩa

- Cơm huyết rồng:             30.000đ/dĩa

- Cơm huyết rồng hạt sen: 45.000đ/dĩa

- Cơm sườn:                      35.000đ/dĩa

- Cơm thịt kho trứng:        35.000đ/dĩa

- Cơm gà xào sã ớt:           35.000đ/dĩa

- Cơm đùi gà:                    35.000đ/dĩa

 - Cơm bò xào:                 45.000đ/dĩa

Bài viết liên quan

Thực đơn mới nhất

2020-08-26 10:17:06

MÓN BÒ

2019-01-08 14:48:03

MÓN LƯƠN

2019-01-08 14:48:14

MÓN CHUỘT

2019-01-08 14:48:28

Món Cá 1

2019-01-08 14:48:39

Món Cá

2019-01-08 14:48:54

Cơm, cơm dĩa

2019-01-08 14:49:10

Khai Vị

2019-01-08 14:49:39

Bánh khọt

2018-10-16 09:02:50

Bánh dân gian nam bộ

2018-10-16 09:37:16

Bánh xèo

2018-10-16 08:56:34

THỰC ĐƠN CƠM PHẦN

2019-01-08 14:52:31

THỰC ĐƠN CƠM DĨA

2019-01-08 14:52:47

Cơm muối mè lá sen

2018-10-16 08:52:43