Món Cá 1

MÓN CÁ

Cá Kèo Chiên Nước Mắm                                60.000Đ/dĩa/200g 

Cá Kèo Chiên Giòn                                         60.000Đ/dĩa/200g 

Cá Kèo Nướng Muối Ớt                                   60.000Đ/dĩa/200g 

Cá Kèo Nướng Tươi                                        60.000Đ/dĩa/200g 

Cá Kèo Kho                                                   60.000Đ/dĩa/200g 

 Lẩu Cá Kèo                                                   150.000Đ/lẩu/500g

CÁ RÔ

Cá Rô Kho Tiêu                                              40.000Đ/nồi/250g 

Cá Rô Chiên Xù                                              90.000Đ/dĩa/4con

CÁ KHÁC

Cá Chốt Kho Tiêu                                           50.000Đ/nồi/150g 

Cá Lòng Tong Kho Tiêu                                   60.000Đ/nồi/200g

Bài viết liên quan

Thực đơn mới nhất

2020-08-26 10:17:06

MÓN BÒ

2019-01-08 14:48:03

MÓN LƯƠN

2019-01-08 14:48:14

MÓN CHUỘT

2019-01-08 14:48:28

Món Cá 1

2019-01-08 14:48:39

Món Cá

2019-01-08 14:48:54

Cơm, cơm dĩa

2019-01-08 14:49:10

Khai Vị

2019-01-08 14:49:39

Bánh khọt

2018-10-16 09:02:50

Bánh dân gian nam bộ

2018-10-16 09:37:16

Bánh xèo

2018-10-16 08:56:34

THỰC ĐƠN CƠM PHẦN

2019-01-08 14:52:31

THỰC ĐƠN CƠM DĨA

2019-01-08 14:52:47

Cơm muối mè lá sen

2018-10-16 08:52:43