MÓN BÒ

MÓN BÒ

Bò Xào Khổ Qua                                        120.000Đ/dĩa/500g

Bò Xào Lá Cách/Lá Lốt                               120.000Đ/dĩa/200g 

Bò Nhúng Giấm/me/né                              130.000Đ/lẩu

MÓN MỰC

Mực Xào Chua Ngọt                                   160.000Đ/dĩa/400g

Mực Chiên Bơ                                            160.000Đ/dĩa/400g 

Mực Chiên Giòn                                         160.000Đ/dĩa/400g 

Mực Luộc Gừng                                         160.000Đ/dĩa/400g 

Lẩu Mực                                                    60.000Đ/lẩu/400g 

MÓN ỐC

Ốc Hấp Tiêu                                               70.000Đ/dĩa 

Ốc Nướng Tiêu                                           70.000Đ/dĩa

Bài viết liên quan

Thực đơn mới nhất

2020-08-26 10:17:06

MÓN BÒ

2019-01-08 14:48:03

MÓN LƯƠN

2019-01-08 14:48:14

MÓN CHUỘT

2019-01-08 14:48:28

Món Cá 1

2019-01-08 14:48:39

Món Cá

2019-01-08 14:48:54

Cơm, cơm dĩa

2019-01-08 14:49:10

Khai Vị

2019-01-08 14:49:39

Bánh khọt

2018-10-16 09:02:50

Bánh dân gian nam bộ

2018-10-16 09:37:16

Bánh xèo

2018-10-16 08:56:34

THỰC ĐƠN CƠM PHẦN

2019-01-08 14:52:31

THỰC ĐƠN CƠM DĨA

2019-01-08 14:52:47

Cơm muối mè lá sen

2018-10-16 08:52:43