Cơm, cơm dĩa

Cơm Trắng                                      20.000Đ/dĩa

Cơm Chiên Tỏi                                 30.000Đ/dĩa

Cơm Chiên Trứng                             40.000Đ/dĩa

Cơm Huyết Rồng                              30.000Đ/dĩa

Cơm Huyết Rồng Hạt Sen                  45.000Đ/dĩa

Cơm Sườn                                        35.000Đ/dĩa

Cơm Gà xào sả                                 35.000Đ/dĩa

Cơm Bò Xào                                     45.000Đ/dĩa

Cơm Trứng Chiên                              30.000Đ/dĩa

Bài viết liên quan

Thực đơn mới nhất

2020-08-26 10:17:06

MÓN BÒ

2019-01-08 14:48:03

MÓN LƯƠN

2019-01-08 14:48:14

MÓN CHUỘT

2019-01-08 14:48:28

Món Cá 1

2019-01-08 14:48:39

Món Cá

2019-01-08 14:48:54

Cơm, cơm dĩa

2019-01-08 14:49:10

Khai Vị

2019-01-08 14:49:39

Bánh khọt

2018-10-16 09:02:50

Bánh dân gian nam bộ

2018-10-16 09:37:16

Bánh xèo

2018-10-16 08:56:34

THỰC ĐƠN CƠM PHẦN

2019-01-08 14:52:31

THỰC ĐƠN CƠM DĨA

2019-01-08 14:52:47

Cơm muối mè lá sen

2018-10-16 08:52:43